Kontakt
Kancelaria Notarialna
Wojciech Mąsior
ul. Władysława Orkana 24/3
34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 - 267 51 69
fax 18 - 267 51 69
tel. kom. 535 34 89 31
e-mail:
wojciech.masior@kin.pl

 

Godziny otwarcia
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
9.00 - 16.00

środa 12.00 - 19.00

   
   

Notariusz jest powołany do dokonania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

   
 

Istnieje możliwość ustalenia terminu dokonania czynności notarialnej poza godzinami otwarcia Kancelarii Notarialnej.

   
 

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w Kancelarii Notarialnej. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność notarialna może być dokonana poza Kancelarią Notarialną.

   
 

Udzielenie w Kancelarii Notarialnej informacji dotyczącej warunków, treści i skutków zamierzonych przez Strony czynności notarialnych jest bezpłatne. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.